Autor: pwd. Piotr Kołek HO

Harcerski START

Czuwaj, Pragnę poinformować, że biwak rozpoczynający rok harcerski 2017/18 dla wszystkich drużyn, odbędzie się 15-17 września, w chatce AKT na Pietraszonce. Szczegóły zostaną podane po zorientowaniu się w ilości chętnych. Proszę o jak najszybsze zgłoszenie się pod linkiem: https://goo.gl/forms/kN7vdeb9GGPAAexN2. Ostateczną listę chętnych zamykam 3 września 2017. Plan wyjazdu: Piątek: 13:55 – ZBIÓRKA 14:10 – Wyjazd z […]

Czytaj więcej

Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy

Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy (WKPP) to organizowane przez Harcerską Szkołę Ratowniczą dwuweekendowe szkolenie z pierwszej pomocy, czyli tego wszystkiego, co może uczynić świadek na miejscu zdarzenia, aby pomóc poszkodowanemu w przeżyciu aż do przyjazdu profesjonalnych służb. Kurs składa się z wykładów i pokazów, jednak najwięcej czasu poświęca się na ćwiczenia praktyczne i udzielanie pomocy w […]

Czytaj więcej