ZLOT 2018 – ZADANIA PRZEDZLOTOWE

Zadanie pierwsze: Obrzędowość

Termin wykonania: 31 stycznia 2018 r.

Obrzędowość drużyny, to jeden z podstawowych elementów nie tylko wizerunkowych, ale przede wszystkim wychowawczych. Poprzez realizację tego zadania zależy nam na promowaniu tradycji, zwyczajów i kultury otoczenia z którego wywodzi się drużyna zlotowa (zwana dalej DZ). Obrzędowość drużyny powinna być spójna z obrzędowością zastępów zlotowych (zwanych dalej ZZ).

 1. Nazwa zastępu
  Wskazówka: Powinny być spójne z nazwą DZ. Maksymalnie dwuczłonowe
 2. Piosenka drużyny
  Możemy stworzyć zastępu.
  Wskazówka: Spójna z pozostałymi elementami obrzędowości, może być zaczerpnięta z ogólnego repertuaru piosenek harcerskich, lub utwór własny. Możliwa do zagrania na gitarze.
 3. Okrzyk zastępu
  Wskazówka: Element obrzędowości prezentujący indywidualną specyfikę ZZ.
 4. Logo drużyny
  Możemy stworzyć zastępu.
  Wskazówka: Należy je wykonać w wersji elektronicznej w formacie bez tła (png.), powinno zawierać czytelną nazwę DZ i elementy związane z obrzędowością DZ.
 5. Proporce zastępu
  Wskazówka: Awers i rewers proporcao wymiarach 30×50 cm, powinny przedstawiać nazwę, symbole
  i barwy związane z obrzędowością ZZ i DZ. Proporce należy wykonać taką techniką aby były odporne na warunki atmosferyczne i aby można je było łatwo przywiązać do drzewca.

 

Zadanie drugie: To MY!

Termin wykonania: 22 lutego 2018 r.

Nic o nas bez nas! Wizerunek Drużyny Zlotowej, to wizerunek jej zastępów i osób które tworzą te zastępy. Prosimy każdą drużynę o nagranie krótkiego filmu promującego ich DZ. Ideą filmiku jest wypromowanie w ciekawy sposób tradycji, zwyczajów i kultury otoczenia z którego wywodzi się DZ oraz jej obrzędowości. Filmiki docelowo zostaną zamieszczone na fanpage Gniazda Chorągwi Śląskiej. Prosimy o postępowanie według następujących wytycznych:

– czas trwania 3-5 minut
– format pliku avi.
– pierwsza plansza filmiku – logo DZ
– ostatnia plansza filmiku – nazwa DZ i nazwy ZZ
– napisy, loga itp., zgodne z identyfikacją wizualną Zlotu i ZHP

Finałem realizacji zadanie będzie umieszczenie filmiku wraz z harcerskimi życzeniami na fanpage drużyny/szczepu/hufca w Dniu Myśli Braterskiej, a następnie przesłanie pliku we wskazane miejsce które zostanie przekazane szefom reprezentacji.

My jako zastęp też mamy nakręcić w porozumieniu z reszą drużyny (kto to taki to się okaże w krótce) swój kawałek filmiku.