Znak służby

Znak służby wspólnocie lokalnej

 

Lista chętnych osób:

  • Kacper Kordek
  • Dominika Kalemba
  • Piotr Kołek
  • Aneta Kilar
  • Grzegorz Śliwiński
  • Przemysław Kempe
  • Oliwia Staniszewska
  • Magdalena Helmich
  • Ewa Trystucha
  • Daniel Mirski

Planowany okres realizacji próby: 2017-2018r.

Program próby:

Treść zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji Data realizacji
Nawiązanie współpracy i pomoc w rozwoju innych drużyn Hufca Ziemi Raciborskiej Piotr Kołek Cały okres trwania próby
Sprzątanie cmentarza przy ulicy Kozielskiej Magdalena Helmich Jesień 2017 (okolice 01.11.) 21.10.2017 r.
Pomoc w ZSP nr 2 Piotr Kołek Cały okres trwania próby
Przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z ubogich rodzin Ewa Trystucha Grudzień 2017  04.-21.12.2017 r.
Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży z klubu „Strefa” Brak Listopad 2017
Pomoc hospicjum św. Józefa w Raciborzu Brak Cały okres trwania próby