25 GZ „Czarne pantery”

25 Gromada Zuchowa „Czarne Pantery” to najmłodsza drużyna działająca w I Raciborskim Szczepie „Tropem Wilka”. Powstała we wrześniu 2006 roku jako element 25 Drużyny Wielopoziomowej Harcerskiej Służby Granicznej.
Samodzielną jednostką stała się w czerwcu 2016 roku. Pierwszą drużynową była phm. Anna Tril, która obecnie pełni funkcję komendantki szczepu.

Obecnie drużynową zuchową jest sam. Ewa Trystucha (nr kom. 795-540-798)

Gromada zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6-9 lat na zbiórki,
które odbywają się w poniedziałki o godzinie 15:30 w ZSP nr 2 na Ocicach.